VYC

Välkommen till VYC- Vindö Yacht Club och vår hemsida!

VYC är en ideell intresseförening för Vindöbåtarna. I föreningen ska medlemmarna kunna utbyta tips och erfarenheter och få veta mer om båtarnas konstruktion och historia. Hemsidan är ett sätt att nå våra medlemmar.  Har du några tips tveka inte att lämna synpunkter både på hemsidan, forumet och våra båtar till info@vyc.se

Hemsidan

Besök hemsidan regelbundet eftersom vi där försöker uppdatera meddelanden och nyheter kontinuerligt. Har ni minsta problem då ni navigerar på hemsidan så skicka ett mail till: info@vyc.se så att vi kan hjälpa till med hanteringen och göra eventuella behövliga justeringar och kompletteringar. Använd gärna vårt Forum till tips och frågor kring ditt Vindö ägande.

Adresser

Många glömmer att ändra mailadresser, telefonnummer mm varför medlemsregistret blir besvärligt att hålla aktuellt. Vänligen se i medlemsregistret som gick ut nu med vårens Vindöga att alla era uppgifter är korrekta. Meddela justeringar till: medl@vyc.se

Facebook