Styrelsen

Funktion och Namn E-post Båt Adress och tel.
Skicka e-post till hela styrelsen vyc@vyc.se
Ordförande ordf@vyc.se S/Y Mimmi Ytterbyvägen 2
Carl-Gustaf Leijonhufvud Vindö 32 646 91 Gnesta
Nr 66 073-914 23 30
Sekreterare/Ansvarig matrikel sekr@vyc.se S/Y Vindöga Rådjursvägen 26
Jonas Remmers Vindö 40 196 31 Kungsängen
 Nr 568 070-7777733
 Kassör kassa@vyc.se  S/Y Johanna Soldatgatan 14
 Stefan Borg  Vindö 40  185 34 Vaxholm
 Nr 520  08 30 34 46
  070456 34 62
Webmaster  info@vyc.se S/Y Havsörn Körsbärsvägen 22
 Lars Siljebratt Vindö 40 223 55 Lund
Nr 451 0708-985108
 Ledamot, vakant
 
Ledamot ledamotuj2@vyc.se S/Y Windy Kilgatan 15
Urban Jorméus Vindö 32 456 33 Kundshamn
0703-204189
0523-37400
 Ansvarig Vindögat  vindogat@vyc.se  S/Y Pajazzo  Rosenbadsgatan 5
 Per Bartelson  Vindö 30  652 26 Karlstad
  0703-32 84 37
Suppleant  supp1@vyc.se S/Y Lotta Kastellgatan 17
 Kjell Westberg Vindö 50 CC 871 33 Härnösand
 Nr 272 0611-20 159
 070-510 98 82
Suppleant supp2@vyc.se S/Y Havsörn Körsbärsvägen 22
Lars Siljebratt Vindö 40 223 55 Lund
Nr 451 0708-985108
Suppleant  supp3@vyc.se Storgatan 35 A
Kjell Edvinger 831 30 Östersund
0702-183841
 Kontaktman Västkusten  vast@vyc.se  Wind Lady  Kilgatan 15
 Urban Jorméus  Vindö 32  456 33 Kungshamn
   070-320-41-89
 0523-37400
 Kontaktman Ostkusten samt Materialförvaltare mtrl@vyc.se  S/Y Johanna  Soldatgatan 14
 Stefan Borg  Vindö 40  185 34 Vaxholm
 Nr 520  08 30 34 46
 070-456 34 62
 Kontaktman Östergötland, Småland och Öland  ost@vyc.se  S/Y Primavera  Grönkålsvägen 19
 Jesper Selestam  Vindö 50 SCC  582 75 Linköping
   Nr 229  013-153425
 0708-223235
 Kontaktman Norrland  nord@vyc.se  S/Y Lotta  Kastellgatan 17
 Kjell Westberg  Vindö 50 CC  871 33 Härnösand
   Nr 272  0611-20 159
 070-510 98 82
 Kontaktman Syd  syd@vyc.se  S/Y Havsörn  Körsbärsvägen 22
 Lars Siljebratt  Vindö 40  223 55 Lund
 Nr 451  0708-985108
 Revisor  revisor@vyc.se S/Y Tashina  Lövlundsvägen 6
 Lars Harrysson  Vindö 40  136 91 Haninge
 Nr 253  08 – 788 13 51
 Revisorssuppleant  revisorssup@vyc.se  M/Y Knubbis Kungsladugårdsg. 105B
 Agneta Eriksson  Monark 580  414 75 Göteborg
   031-248968
 0705-24 89 68
 Valberedningen  val@vyc.se  S/Y Eda  Trastvägen 1
 Håkan Sahlberg  Vindö 40  615 32 Valdemarsvik
 Nr 472  0705-304120
 Lars Jonsson  S/Y Arjelle 2  Östgårdsvägen 11
 Vindö 40  178 54 Ekerö
 Nr 245  0705-602126