Styrelsen

Funktion och Namn E-post Båt Ort och telefonnr.
Skicka e-post till hela styrelsen vyc@vyc.se
Ordförande ordf@vyc.se f.d. Vindö 32 Gnesta
Carl-Gustaf Leijonhufvud 0739-14 23 30
Sekreterare/Ansvarig matrikel sekr@vyc.se S/Y Vindöga Kungsängen
Jonas Remmers Vindö 40 0707-777733
 Nr 568
 Kassör kassa@vyc.se  S/Y Johanna  Vaxholm
 Stefan Borg  Vindö 40 0704-56 34 62
 Nr 520
 
Webmaster  info@vyc.se S/Y Havsörn  Lund
 Lars Siljebratt Vindö 40 0708-985108
Nr 451
 Ledamot S/Y Lotta Härnösand
Kjell Westberg ledamotkj@vyc.se Vindö 50 CC 0705-10 98 82
Nr 272
Ledamot ledamotuj2@vyc.se S/Y Windy  Kungshamn
Urban Jorméus Vindö 32 0703-204189
 
Suppleant  supp1@vyc.se S/Y Primavera Linköping
 Jesper Selestam Vindö 50SCC 0708-223235
 Nr 229
Suppleant supp2@vyc.se S/Y Havsörn Lund
Lars Siljebratt Vindö 40 0708-985108
Nr 451
Suppleant  supp3@vyc.se Östersund
Kjell Edvinger 0702-183841
 Kontaktman Västkusten  vast@vyc.se  Wind Lady Kungshamn
 Urban Jorméus  Vindö 32 0703-204189
 
 Kontaktman Ostkusten samt Materialförvaltare mtrl@vyc.se  S/Y Johanna Vaxholm
 Stefan Borg  Vindö 40 0704-56 34 62
 Nr 520
 Kontaktman Östergötland, Småland och Öland  ost@vyc.se  S/Y Primavera Linköping
 Jesper Selestam  Vindö 50 SCC 0708-223235
   Nr 229
 Kontaktman Norrland  nord@vyc.se  S/Y Lotta Härnösand
 Kjell Westberg  Vindö 50 CC 0705-10 98 82
   Nr 272
 Kontaktman Syd  syd@vyc.se  S/Y Havsörn Lund
 Lars Siljebratt  Vindö 40  0708-985108
 Nr 451
 Revisor  revisor@vyc.se S/Y Tashina Haninge
 Lars Harrysson  Vindö 40 0700–905899
 Nr 253
 Revisorssuppleant  revisorssup@vyc.se  M/Y Knubbis Göteborg
 Agneta Eriksson  Monark 580 0705-24 89 68
 
 Valberedningen  val@vyc.se  S/Y Eda Valdemarsvik
 Håkan Sahlberg  Vindö 40 0705-304120
 Nr 472
 Lars Jonsson  S/Y Arjelle 2 Ekerö
 Vindö 40 0705-602126
 Nr 245