Styrelsen

Funktion och Namn E-post Båt Adress och tel.
Skicka e-post till hela styrelsen vyc@vyc.se
Ordförande ordf@vyc.se S/Y Mimmi Ytterbyvägen 2
Carl-Gustaf Leijonhufvud Vindö 32 646 91 Gnesta
Nr 66 0739-14 23 30
Sekreterare/Ansvarig matrikel sekr@vyc.se S/Y Vindöga Rådjursvägen 26
Jonas Remmers Vindö 40 196 31 Kungsängen
 Nr 568 0707-777733
 Kassör kassa@vyc.se  S/Y Johanna Soldatgatan 14
 Stefan Borg  Vindö 40  185 34 Vaxholm
 Nr 520 0704-56 34 62
 
Webmaster  info@vyc.se S/Y Havsörn Körsbärsvägen 22
 Lars Siljebratt Vindö 40 223 55 Lund
Nr 451 0708-985108
 Ledamot S/Y Lotta Kastellgatan 17
Kjell Westberg ledamotkj@vyc.se Vindö 50 CC 871 33 Härnösand
Nr 272 0705-10 98 82
Ledamot ledamotuj2@vyc.se S/Y Windy Kilgatan 15
Urban Jorméus Vindö 32 456 33 Kundshamn
0703-204189
 Ansvarig Vindögat  vindogat@vyc.se  S/Y Pajazzo  Rosenbadsgatan 5
 Per Bartelson  Vindö 30  652 26 Karlstad
  0703-32 84 37
Suppleant  supp1@vyc.se S/Y Primavera Grönkålsvägen 19
 Jesper Selestam Vindö 50SCC 582 75 Linköping
 Nr 229  0708-223235
Suppleant supp2@vyc.se S/Y Havsörn Körsbärsvägen 22
Lars Siljebratt Vindö 40 223 55 Lund
Nr 451 0708-985108
Suppleant  supp3@vyc.se Storgatan 35 A
Kjell Edvinger 831 30 Östersund
0702-183841
 Kontaktman Västkusten  vast@vyc.se  Wind Lady  Kilgatan 15
 Urban Jorméus  Vindö 32  456 33 Kungshamn
   0703-204189
 Kontaktman Ostkusten samt Materialförvaltare mtrl@vyc.se  S/Y Johanna  Soldatgatan 14
 Stefan Borg  Vindö 40  185 34 Vaxholm
 Nr 520 0704-56 34 62
 Kontaktman Östergötland, Småland och Öland  ost@vyc.se  S/Y Primavera  Grönkålsvägen 19
 Jesper Selestam  Vindö 50 SCC  582 75 Linköping
   Nr 229  0708-223235
 Kontaktman Norrland  nord@vyc.se  S/Y Lotta  Kastellgatan 17
 Kjell Westberg  Vindö 50 CC  871 33 Härnösand
   Nr 272 0705-10 98 82
 Kontaktman Syd  syd@vyc.se  S/Y Havsörn  Körsbärsvägen 22
 Lars Siljebratt  Vindö 40  223 55 Lund
 Nr 451  0708-985108
 Revisor  revisor@vyc.se S/Y Tashina  Lövlundsvägen 6
 Lars Harrysson  Vindö 40  136 91 Haninge
 Nr 253  08 – 788 13 51
 Revisorssuppleant  revisorssup@vyc.se  M/Y Knubbis Kungsladugårdsg. 105B
 Agneta Eriksson  Monark 580  414 75 Göteborg
  0705-24 89 68
 Valberedningen  val@vyc.se  S/Y Eda  Trastvägen 1
 Håkan Sahlberg  Vindö 40  615 32 Valdemarsvik
 Nr 472  0705-304120
 Lars Jonsson  S/Y Arjelle 2  Östgårdsvägen 11
 Vindö 40  178 54 Ekerö
 Nr 245  0705-602126